Copyright

Visa medžiaga yra autorinė ir visos teisės priklauso Valentina White.

Visos teisės saugomos. Jokia šio internetinio portalo dalis, joks kontekstas, tekstas, video ir audio medžiaga negali būti kopijuojama, perdaroma, platinama. Jokia informacija negali būti perduodama jokia forma ir jokiomis priemonėmis, įskaitant kopijavimą, įrašymą ar kitus elektroninius ar mechaninius metodus, be išankstinio rašytinio autoriaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai pateikiamos trumpos citatos tam tikrais nekomerciniais tikslais, kuriuos leidžia autorių įstatymai.

Jeigu norite naudoti medžiagą savo tikslais, turite asmeniškai susisiekti su autoriumi ir gauti raštišką leidimą el.paštu ms@valentinawhite.lt